NHÀ PHỐ CHÂU THÀNH

  • NHÀ PHỐ CHÂU THÀNH
  • NHÀ PHỐ CHÂU THÀNH
  • NHÀ PHỐ CHÂU THÀNH

Dự Án: NHÀ PHỐ CHÂU THÀNH

Địa chỉ: H. Châu Thành, T. Long An

Quy mô: Diện tích xây dựng 6.2x16.2 m2

Gói thầu: Tổng thầu thiết kế và thi công

<<

Các công trình liên quan