BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK

  • BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK
  • BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK
  • BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK
  • BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK
  • BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK

Dự Án: BIỆT THỰ MINI ĐAKLAK

Địa chỉ: TP. Buôn Ma Thuột, T. Đak Lak

Quy mô: Diện tích: 10x12,7 m2

Một trệt và mái khung kèo thép nhẹ

Gói thầu: Tổng thầu thiết kế và thi công

<<

Các công trình liên quan