BIỆT THỰ VĂN GIANG

  • BIỆT THỰ VĂN GIANG
  • BIỆT THỰ VĂN GIANG
  • BIỆT THỰ VĂN GIANG
  • BIỆT THỰ VĂN GIANG
  • BIỆT THỰ VĂN GIANG

Dự án: BIỆT THỰ VĂN GIANG

Địa chỉ: H. Văn Giang, T. Hưng Yên

Quy mô: Diện tích xây dựng 8,1x10,5 m2

Một trệt, một lầu và mái kết cấu thép nhẹ

Gói thầu: Thiết kế trọn gói

<<

Các công trình liên quan