BIỆT THỰ MINI PHAN THIẾT

  • BIỆT THỰ MINI PHAN THIẾT
  • BIỆT THỰ MINI PHAN THIẾT
  • BIỆT THỰ MINI PHAN THIẾT

Dự Án: BIỆT THỰ MINI PHAN THIẾT

Địa chỉ: TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận

Quy mô: Diện tích: 9.75x10.8 m2

Một trệt, 2 lầu và mái khung kèo thép nhẹ

Gói thầu: Thiết kế trọn gói

<<

Các công trình liên quan